Vyjádření existence sítí technické infrastruktury

  • U společnosti Levný.net s.r.o. nepožadujeme být dotazováni, pakliže stavba, stavební mechanizace, či zařízení staveniště nepřesahuje výšku 6m nad stávající terén.
  • Vyjádření se mění!
    Nyní si vyhotovená vyjádření stáhnete přímo z portálu www.vyjadreni.net Odkaz na přihlášení Vám bude zaslán v potvrzení o přijetí žádosti. Portál nabízí více funkcí (hlídání termínů, úkoly, komunikace, poznámky atd..), které jsou Vám k dispozici ZDARMA. Omezení je pouze v množství dat, která chcete na server uložit. Prostor lze rozšířit za příplatek.

Nová žádost o vyjádření existence sítí

Subjekt

Pokud si zvolíte více subjektů, tak bude vygenerováno více samostatných žádostí.

Katastr
Žadatel
Stavebník
Fakturovat na
Ostatní údaje
3

Vyplněním a následným potvrzením formuláře dávám, podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění), společnosti Fine Technology Outsource, s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů. Klient prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze naší firmy Fine Technology Outsource, s.r.o., a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. S poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.