Vyjádření existence sítí technické infrastruktury

 • FTO v číslech:
  Evidujeme DOSSů: 782
  Evidujeme správců sítí: 180
  Zpracovali jsme: 26483 staveb

  Spravujeme:
  2265 km datových sítí
  44 vysílačů.

 • U společnosti Levný.net s.r.o. nepožadujeme být dotazováni, pakliže stavba, stavební mechanizace, či zařízení staveniště nepřesahuje výšku 6m nad stávající terén.
 • Vyjádření se mění!
  Nyní si vyhotovená vyjádření stáhnete přímo z portálu www.vyjadreni.net Odkaz na přihlášení Vám bude zaslán v potvrzení o přijetí žádosti. Portál nabízí více funkcí (hlídání termínů, úkoly, komunikace, poznámky atd..), které jsou Vám k dispozici ZDARMA. Omezení je pouze v množství dat, která chcete na server uložit. Prostor lze rozšířit za příplatek.
 • Subjekt Michal Hejzlar prodal své datové sítě. Vzhledem k tomu, že naše smlouva o zastoupení stále trvá, jsou vyjádření vyhotovována vždy zdarma a jsou vždy nekolizní.
 • Nově je na konci žádosti možný výběr platby. Je možné si vybrat platbu za každý subjekt zvlášť nebo si zvolit hromadnou proforma fakturu, stejně tak konečnou fakturu.
 • Nově rozesíláme notifikační SMS. Potvrzujeme přijetí žádosti, změnu stavu (zaplacení, vyřízení žádosti).
 • Od 1.8.2022 byla navýšena cena zpracování jednoho vyjádření na částku 430Kč vč. DPH.
 • Po přihlášení do systému Vyjadreni.net je nově možnost, u vybrané akce, sloučení všech neuhrazených proforma faktur do jedné. Dostanete tak vše na jednom dokladu, s jednou platbou a rozpisem subjektů a cen.

Nová žádost o vyjádření existence sítí

Konečné faktury - k proformám

Katastr
Subjekt

Pokud si zvolíte více subjektů, tak bude vygenerováno více samostatných žádostí. Pro zajištění služby inženýringu není nutné vybírat žádný z výše uvedených subjektů. Seznam ostatních vlastníků a správců sítí TI se Vám zobrazí po odeslání tohoto formuláře.

Žadatel
Stavebník
Fakturovat na
Informace o stavbě
stavební řízení
územní rozhodnutí
spojené stavební řížení a úz. rozhodnutí
územní souhlas
ohlášení stavby
změna stavby před dokončením
realizace stavby
jiné (předprojektová příprava, havárie, odstranění stavby, aj.)
Možnosti platby:
Kontakt
Odeslání žádosti
6

Vyplněním a následným potvrzením formuláře dávám, podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění), společnosti Fine Technology Outsource, s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů. Klient prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze naší firmy Fine Technology Outsource, s.r.o., a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. S poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.