logo Fine Technology Outsource, s.r.o.

Nová žádost o vyjádření k existenci sítí

Pokud si zvolíte více subjektů, tak bude vygenerováno více samostatných žádostí. Portál provozuje společnost Fine Technology Outsource, s.r.o., tel.: +420 605 718 174.


Subjekt
Žadatel
Stavebník
Fakturovat na
Ostatní údaje
Způsob komunikace
3

Vyplněním a následným potvrzením formuláře dávám, podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění), společnosti Fine Technology Outsource, s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů. Klient prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze naší firmy Fine Technology Outsource, s.r.o., a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. S poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.