logo Fine Technology Outsource, s.r.o.

Nová žádost o vyjádření k existenci sítí

Pokud si zvolíte více subjektů, tak bude vygenerováno více samostatných žádostí. Portál provozuje společnost Fine Technology Outsource, s.r.o., tel.: +420 211 155 328.


  • Požadujete-li vyjádření za společnost FiT-OUT s.r.o., podejte žádost za společnost Fine Technology Outsource, s.r.o., dostanete tak za jednu cenu společné vyjádření za oba subjekty. Důvodem je převzetí všech sítí FiT-OUT s.r.o. naší společností.
  • Žádosti jsou vyřizovány za úplatu 280Kč / subjekt.
    Platnost vyjádření je 1 rok od data vystavení.
  • O storno žádosti je možno zažádat pouze písmeně. Důvodem je budoucí možné doložení Vašeho požadavku storna. Žádejte na e-mail: storno@vyjadreni.net, do požadavku uveďte číslo vyjádření. O storno můžete žádat pouze z e-mailu žadatele.
  • Chcete-li, aby proforma a faktura byla doručena na jiný e-mail (např. přímo účetní) než e-mail žadatele, je nutné uvést v kolonce "e-mail žadatele" všechny požadované kontakty. Na tyto pak budou zaslány totožné informace (proforma faktura, faktura, vyjádření, přílohy).
  • Upozorňujeme žadatele na plánované zvýšení cen za zpracování vyjádření, jelikož nám nastala zákonná povinnost být plátcem DPH. Cena bude tedy navýšena o tuto sazbu a náklady spojené s vyššími nároky na administrativu. Konečná cena není v tuto chvíli známa. Děkujeme za pochopení.
Subjekt
Žadatel
Stavebník
Fakturovat na
Ostatní údaje
Způsob komunikace
3

Vyplněním a následným potvrzením formuláře dávám, podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění), společnosti Fine Technology Outsource, s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů. Klient prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze naší firmy Fine Technology Outsource, s.r.o., a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. S poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.