Vyjádření existence sítí technické infrastruktury

 • FTO v číslech:
  Evidujeme DOSSů: 782
  Evidujeme správců sítí: 169
  Zpracovali jsme: 20385 staveb

  Spravujeme:
  1604 km datových sítí
  33 vysílačů.

 • U společnosti Levný.net s.r.o. nepožadujeme být dotazováni, pakliže stavba, stavební mechanizace, či zařízení staveniště nepřesahuje výšku 6m nad stávající terén.
 • Vyjádření se mění!
  Nyní si vyhotovená vyjádření stáhnete přímo z portálu www.vyjadreni.net Odkaz na přihlášení Vám bude zaslán v potvrzení o přijetí žádosti. Portál nabízí více funkcí (hlídání termínů, úkoly, komunikace, poznámky atd..), které jsou Vám k dispozici ZDARMA. Omezení je pouze v množství dat, která chcete na server uložit. Prostor lze rozšířit za příplatek.
 • Cena za každé jedno vyjádření
  je 380Kč vč. DPH.
  Vyjádření bude zpracováno do
  30 dní od odeslání žádosti.
 • Subjekt Michal Hejzlar prodal své datové sítě. Vzhledem k tomu, že naše smlouva o zastoupení stále trvá, jsou vyjádření vyhotovována vždy zdarma a jsou vždy nekolizní.
 • Nově je na konci žádosti možný výběr platby. Je možné si vybrat platbu za každý subjekt zvlášť nebo si zvolit hromadnou proforma fakturu, stejně tak konečnou fakturu.

Nová žádost o vyjádření existence sítí

Katastr
Subjekt

Pokud si zvolíte více subjektů, tak bude vygenerováno více samostatných žádostí.

Žadatel
Stavebník
Fakturovat na
Informace o stavbě
Možnosti platby:
Kontakt
Odeslání žádosti
3

Vyplněním a následným potvrzením formuláře dávám, podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění), společnosti Fine Technology Outsource, s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů. Klient prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze naší firmy Fine Technology Outsource, s.r.o., a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. S poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.